ĐOÀN PHAOLÔ LÊ BẢO TỊNH

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ | VEYM – USA

CONTACT US

Ban Chấp Hành- Đoàn Lê Bảo Tịnh

Executive Team – Le Bao Tinh Chapter

Đoàn Trưởng
(Chapter President)

Nguyen Thanh Tin

tinnguyennchs@gmail.com

Đoàn Phó Quản Trị
(VP of Administrative Affairs)

Ho Thi Bich Phuong

phuongho15@gmail.com

Đoàn Phó Nghiên Huấn
(VP of Academic Affairs)

Vu Khanh Huy

huy.vu@tnttlebaotinh.org

Thư Ký Đoàn
(Secretary)

Madeleine Pham Alice

alicepham0928@gmail.com

Thủ Quỹ Đoàn
(Treasurer)

Le Thi Thuy Van

dntdttvle@yahoo.com

Ngành Trưởng Ấu Nhi
(Seedling Division Leader)

Teresa Nguyen Khanh Cecilia

cecilia.nguyen@veym.net

Ngành Trưởng Thiếu Nhi
(Search Division Leader)

Hoang Bao John

larryjohn999@gmail.com

Ngành Trưởng Nghĩa Sĩ
(Companion Division Leader)

Giuse Nguyen Cong Lee

lnguyen97nchs@gmail.com

Ngành Trưởng Hiệp Sĩ
(Knight Division Leader)

Giuse Pham Quang Thong

darrenphamgt@gmail.com

Feel free to contact any member above or the entire executive team via the group email: tntt-lebaotinh-bch@googlegroups.com

You can also contact us through our Facebook and Instagram pages below.

Facebook Page

For more information, pictures, and quick updates, check out our Facebook page!

Instagram Page

For more social updates, visit our Instagram!

Youtube Page

For more media content, visit our Youtube channel!