ĐOÀN PHAOLÔ LÊ BẢO TỊNH

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ | VEYM – USA

Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Phaolô Lê Bảo Tịnh

ESTABLISHED 1986, 500+ members

Lê Bảo Tịnh: Gương Mẫu

thin

Meet the Executive Leadership Team

Father Peter Duc Vu

Chaplain

Father Dominic Tho Tran

Chaplain

DARREN PHAM

President

NGUYEN VU

Vice President

HAN BUI

VP Academic Affairs

MYKY TRUONG

Adminstrator

THERESA NGO

Treasurer

Chris Dinh

Seedling Division Director

Minh Nguyen

Search Division Director

Jonathan Tran

Companion Division Director

Tam Nguyen

Knights of the Eucharist Director